KONTAKT
home

KONTAKT

STROBUD-PREFABRYKACJA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

85-844 Bydgoszcz, ul.Toruńska 111
tel.  +48  52  361 43 40
tel.  +48  52  361 40 89
fax.  +48  52  361 43 44

e-mail: biuro(at)strobud.pl

MAPA DOJAZDU
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000246578
prowadzonym przez  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 9532517027   REGON 340117606   kapitał  zakładowy 200 000 PLN